Endüstriyel Kontrol Sistemleri Eğitimleri

Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS/SCADA), enerji ve doğalgaz altyapıları, su şebekeleri, sağlık sistemleri, raylı ulaşım altyapıları, hava ulaşım kontrol sistemleri, savunma sanayi altyapıları, nükleer tesisler ve üretim tesisleri gibi kritik altypıların hepsinde kullanılmakta ve “güvenlik” kavramı bu sistemlerin tasarım ve işletiminde göz önünde bulundurulması gereken önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bunu başaramanın ilk adımı EKS alanında çalışan uzmanları siber güvenlik kavramları ve güncel tehditler hakkında bilinçlendirmektir. EKS Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimi uzmanların söz konusu alanda bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.

Bu eğitimin amacı, ISO 27000 standart ailesi, ISA IEC 62443 standardı, risk değerlendirme ve değerleme yöntemleri, risk işleme aksiyon planları, risk yönetimi ve denetimi konularında verilecek bilgiler ve yapılacak uygulamalar ile, EKS/SCADA bünyesinde çalışanlar için bilgi güvenliği yönetişimi ve risk yönetimi konularında detaylı bilgi sağlanmasıdır.

Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS/SCADA), enerji ve doğalgaz altyapıları, su şebekeleri, sağlık sistemleri, raylı ulaşım altyapıları, hava ulaşım kontrol sistemleri, savunma sanayi altyapıları, nükleer tesisler ve üretim tesisleri gibi kritik altypıların hepsinde kullanılmakta ve “güvenlik” kavramı bu sistemlerin tasarım ve işletiminde göz önünde bulundurulması gereken önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu sistemlerin zarar gördüğü ve çalışamaz hale geldiği senaryolarda, büyük boyutlu maddi ve manevi zararların ortaya çıkması mümkündür.
Ancak Kurumlar bu alandaki yetişmiş eleman sayısının azlığı nedeniyle uzman personel bulma ve EKS güvenlik altyapılarını uygun şekilde yönetme konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Biznet Bilişim, bu eğitim programı kapsamında verilecek teorik ve pratik bilgiler ile bu ihtiyaca cevap verecek yetkinlikte EKS siber güvenlik uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS/SCADA), enerji ve doğalgaz altyapıları, su şebekeleri, sağlık sistemleri, raylı ulaşım altyapıları, hava ulaşım kontrol sistemleri, savunma sanayi altyapıları, nükleer tesisler ve üretim tesisleri gibi kritik altypıların hepsinde kullanılmakta ve “güvenlik” kavramı bu sistemlerin tasarım ve işletiminde göz önünde bulundurulması gereken önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu sistemlerin zarar gördüğü ve çalışamaz hale geldiği senaryolarda, büyük boyutlu maddi ve manevi zararların ortaya çıkması mümkündür.
EKS/SCADA sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasında tüm dünyada öne çıkan konu, herhangi bir saldırı öncesinde, anında ve sonrasında olaya doğru şekilde müdahale edildiğinin temin edilmesidir. Ancak bu konu ciddi bir bilgi birikimi ve uzmanlık gerektirmekte, aynı zamanda doğru prosedürlerin oluşturulması ve izlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bunun yanı sıra, kritik altyapılara sahip kurumlar Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) kurmak ve güvenlik seviyelerini en üst düzeyde tutmakla yükümlüdürler.
Bu eğitim SOME ekiplerine olay yönetim yeteneklerinin kazandırılmasını ve Kuruma uygun politika/prosedürlerin oluşturulması için ihtiyaç duydukları bilgilerin sağlanamasını amaçlamaktadır.

Eğitimlere katılım için lütfen aşağıdaki bilgileri doldurunuz.