ismart

 

 

ISMart, kurumsal bilgi güvenliği yönetiminin içerdiği tüm süreçleri etkin şekilde yönetmek için Biznet yazılım ekibi tarafından geliştirilmiş bir yazılımdır.  Kurumsal Bilgi Güvenliği Yönetim sistemlerinin ISO/IEC 27001 standardına uygun olarak kurulmasını, sürdürülmesini, ISO/IEC 27002 standardına uygun olarak denetlenmesini kolaylaştıran ve yönlendiren araçlar sunmaktadır. ISMart temel olarak  “risk yönetimi”, “ölçme değerlendirme”, “olay yönetimi”, “iç denetim”, “iş akışı” ve “doküman yönetimi” olmak üzere işlevsel modüller içerir.

signart-logo

SignArt Biznet Bilişim tarafından geliştirilmiş bir e-imza kütüphanesi olup uygulamalar içinden uluslararası standartlara uygun elektronik imza atılmasına olanak sağlar. Gerek teknik altyapısı gerekse sağlanan destek sayesinde kullanıcıları memnun eden bir çözüm olan SignArt, HSM, akıllı kart ve mobil imza için ortak ve basit bir arayüzden imza atma imkanı sağlanmaktadır. Mobil imza kullanımında her üç operatör (Türk Telekom, Turkcell, Vodafone) de desteklenmektedir.

engerek

 

 

Web tabanlı bir Kimlik Yönetim Sistemi (KYS) olan çözüm, BT sistem ve uygulamalarındaki kullanıcı hesap yaşam döngüsünü ele alır. BT sistemleri ile entegrasyon için hazır konnektörler, kullanıcı hesapları yönetimi, şifre yönetimi, talep-onay iş akışları gibi ana modülleri bulunmaktadır.

kep-logo

KEP sisteminin yasal altyapısı, ülkemizde de 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (18. ve 1525. Maddeleri) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 25 Ağustos 2011 tarihli Resmi gazetede yayımlanan ikincil düzenlemeler (Yönetmelik ve Tebliğ) ile tamamlanmıştır. Mevzuatta tanımlandığı şekilde KEP sistemi, BTK’dan yetki almış kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları (KEPHS) tarafından işletilmektedir. Yazılımımız TNBKEPHS tarafından kullanılmaktadır.