BiznetBiznet

 Ruckus (Brocade) ICX7450-48 Cross Site Scripting (XSS) Güvenlik Açığı

Yazar: Yavuz Atlas

CVE: CVE-2018-11027

Risk Seviyesi: ORTA

Ürün: Ruckus (Brocade) ICX7450-48

Raporlayan: Yavuz Atlas

Problem Detayları: Ruckus ICX7450-48 Cross Site Scripting (XSS) zafiyetinden etkilenmektedir. XSS zafiyetleri kullanıcılara ait oturum bilgilerini çalınması amacıyla kullanılabilir.

Referanslar: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-11027

yavuz.atlas
Yazar: yavuz.atlas