By İsmail Mert Ay Ak

FuzzyModbus EKS Güvenlik Tarama Aracı

FuzzyModbus, Modbus protokolü için geliştirilmiş bir “Fuzzing” aracıdır. Aynı zamanda Modbus protokolüne yönelik DoS kabiliyetleri de eklenmiştir.
FuzzyModbus aracının v0.1 sürümünün kabiliyetleri, Modbus/TCP protokolü üzerinden 3(Read Holding Registers), 6(Write Single Registers) ve 10(Write Multiple Registers) fonksiyon kodları ile Registerlar üzerinden tekil/çoklu veri okuma/yazma işlemleri olarak belirtilebilir.

Kurulum ve Kullanımı:
———————

$> git clone https://github.com/imertayak/FuzzyModbus.git && cd FuzzyModbus
$> pip install -r requirements.txt
$> chmod +x FuzzyModbus.py
$> ./FuzzyModbus.py [OPTIONS]

Komut Satırı Parametreleri:
—————————

-h or –help Help Menu
-f or –func-code <Code> Modbus Function Code (3=ReadHoldingRegisters,6=WriteSingleRegister,10=WriteMultipleRegisters)
-F or –flood OPTIONAL Modbus Flood/DoS Attack
-t or –target <IP_Addr> Target Modbus Server IP Address
-p or –port <Port> DEFAULT=502 Target Modbus Server Port
-u or –uid <UID> DEFAULT=1 Unit ID
-a or –address <Reg_Addr> DEFAULT=0 First Register Address
-c or –count <Count> DEFAULT=1 Count of Registers to read/write

Detaylar ve aracı indirmek için;

https://github.com/BiznetLab/FuzzyModbus