360 DERECE BİLGİ GÜVENLİĞİ HİZMET PAKETLERİ

Kurumların gerek bilgi güvenliği altyapısını doğru yönetebilmek adına gerekse uyması gerek standartlar nedeniyle düzenli olarak takip etmesi gereken çok fazla bilgi güvenliği kontrolü bulunmaktadır. Zafiyet taramaları ve sızma testlerinin yapılması, son kullanıcı farkındalığın arttırılması, sistem ve kural denetimleri, sosyal mühendislik testleri bu kontrollerin başında gelir.

Biznet Bilişim ihtiyaç duyulabilecek bilgi güvenliği hizmetlerini içeren hizmet paketleri sayesinde kurumlara büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Paket kapsamındaki hizmetler bir proje planı dahilinde, proje yönetici ve teknik yönetici kontrolünde sunulur. Her adımdan sonra detaylı raporlar üretilirken, paket hizmetleri tamamlandığında hazırlanan sonuç raporu ile yıl boyunca güvenlik altyapısında  katedilen mesafeyi görmek mümkün hale gelir. Tüm bu hizmetleri tek firmadan tedarik etmenin kolaylığı da paketlerinin sağladığı avantajların başında gelmektedir.

360 Derece Bilgi Güvenliği Hizmeti, Mavi ve Turuncu Paket olmak üzere iki ayrı içerikle sunulmaktadır.

GÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME YAŞAM DÖNGÜSÜ HİZMET PAKETİ

Güvenli yazılım geliştirme kavramının önemi günümüzde çok iyi anlaşılmış, bu kavram yazılım geliştirme maliyetini, süresini azaltan ve yazılımın kalitesini arttıran bir unsur olarak kabul görmüştür. Ayrıca yazılım kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek pek çok güvenlik olayını da kaynağında engellemenin en etkili yoludur.

Biznet Bilişim, «Güvenli Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü»nün oluşturulması için kurumlara hizmet paketleri sağlamaktadır. Bu paketler sayesinde uygulama yazılmaya başladığı anda güvenlik katmanı oluşturmanın gerekli olduğu bilinciyle, kaynak kod analizleri yaparak uygulamanın hem erişebilir, hem güvenilir olmasını garanti altına alınmakta,  yük testleri ile performans analizi yapılmaktadır. Aynı zamanda hali hazırda geliştirilmiş uygulamalardaki açıkları tespit etmek üzere güvenlik testleri gerçekleştirilir. Paket kapsamında, kod geliştiren ekiplerin bu konuda bilgili olması ve güvenlik faktörünün hep göz önünde bulundurmasını sağlamak üzere “ Güvenli Kod Geliştirme Eğitimleri” de sağlanmaktadır. Söz konusu paketler sayesinde kurumlar, «Güvenli Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü» için ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri Biznet Bilişim’den tedarik edebilmenin kolaylığını yaşarlar.

Güvenli Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü Hizmeti Yeşil ve Yeşil+ Paket olmak üzere iki ayrı içerikle sunulmaktadır.

ZAFİYET YÖNETİM SİSTEMİ KURULUM VE İŞLETİMİ HİZMET PAKETİ

Kurumlar siber güvenlik risklerini bertaraf edebilmek için zafiyetlerini yönetmek durumundadırlar. Ancak bu yönetimi gerçekleştirmek gerek kaynak sıkıntısı, gerek takip zorluğu, gerekse iş akışlarının sağlanamaması nedeniyle oldukça sıkıntılı konulardan bir tanesidir. Kimi kurumlarda periyodik olarak yapılan güvenlik denetimlerinde sürekli aynı zafiyetler raporlanabilmektedir. Bu da zafiyet yönetiminin sağlıklı yapılamadığının en önemli göstergesidir.

Biznet Bilişim Kurum ihtiyaçları doğrultusunda zafiyet yönetiminin etkin bir şekilde sağlanması için, uygun araçların seçimi, kurulumu ve yapılandırılmasının yanı sıra uzmanlar tarafında işletilmesini içeren Zafiyet Yönetim Sistemi Kurulum ve İşletimi hizmet paketini müşterilerine sağlamaktadır.