Bilgi Güvenliği Yönetimi, sistematik bir yaklaşımla kurumun özgün ihtiyaçlarının belirlenmesi ve buna göre uygun önlemlerin alınması ve sürdürülmesidir. Genel inanışın aksine, bilgi güvenliği sadece teknolojik boyutuyla ele alınması yeterli olan bir konu değildir.  Teknik önlemlerin yanı sıra, yönetsel, yasal ve organizasyonel olarak yapılması gereken işler ve takip edilmesi gereken prosedürler de bulunmaktadır. Konuyu tüm bu boyutları ile ele alan ve uygun bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)’nin oluşturulmasına kılavuzluk eden ISO 27001 standardı uluslararası olarak kabul görmüş bir standarttır.

Biznet Bilişim’in sunduğu BGYS Danışmanlığı ISO 27001 standardını dayanak alır ve bu konuda sahip olduğu uzmanlıkla ve kurumla birlikte yürütülen ortak çalışma ile kısa sürede uygun bir BGYS kurulması, bu sistemin doğru şekilde izlenmesi ve iyileştirilmesi için gerekli tüm adımları tanımlar. Bu şekilde kurulan sistemler denetime hazır hale getirilir.

 
 

Danışmanlık hizmetimiz; kapsam çalışması, boşluk analizi, risk analizi, sistem dokümantasyonunun hazırlanması, uygunluk beyanının oluşturulması, bilgi güvenliği farkındalık eğitimleri ve iç denetim adımlarının tümünü kapsamaktadır. Ayrıca sistemin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik hizmetler de sağlanmaktadır. Kurumların bu hizmetlerin tümünden veya bir kısmından yararlanması,  efor ve zamandan tasarruf ederek kısa sürede etkin bir BGYS kurması mümkün olmaktadır.

Danışmanlık hizmetleri sunulurken,  ISO 27001 standardının öngördüğü tüm adımların uygulanmasını ve sistem kurulduktan sonra izlenmesini kolaylaştırmak amacıyla Biznet Bilişim tarafından geliştirilmiş olan ISMart Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Yazılımı kullanılmaktadır. Bu yazılım sayesinde yapılacak bütün çalışmaların süresi kısalmakta, standardın öngördüğü uygulamaları gerçekleştirmek kolaylaşmaktadır.