BiznetBiznet

Saldırıların %99’unun, 6 aydan uzun süredir bilinen zafiyetleri kullanarak gerçekleştirilmesine rağmen klasik zafiyet yönetim sistemleri yetersiz kalmaktadır. Kurumunuzun siber güvenlik risklerini gerçek-zamanlı olarak görün, risk ve zafiyet yönetiminizi doğru ve hızlı bir şekilde yapmanıza yardımcı bizzy ile tanışın.

SORUN NEDİR?

Geleneksel tarama araçları günümüz gereksinimlerine artık cevap veremez oldu. Sistemlerimiz sürekli değişiyor, entegrasyon ihtiyaçlarımız çok, teknolojiye ayak uyduramıyoruz.

Envanter Takibinin Sürekliliğinin Sağlanamaması

Sürekli değişen envanter ve karmaşık ağ yapılarında yeni açılan servislerin hemen belirleyemiyoruz. Birçok değişen varlık parametreleri (lokasyon, teknoloji vb) mevcut.

Eksik Zafiyet Bilgisi

Sızma testi bulgularının veya kod analiz sonuçlarını tek bir ekranda göremiyoruz. Benzer açıklar için birleştirilmiş bir bilgi yok. Siber tehdit verilerini hep başka kaynaklardan eşleştiriyoruz.

Yönetsel Eksiklikler

Yöneticiler için risk skorlaması ve risk eğilimi doğru yapılamıyor. Harcanan eforla önlenebilen güvenlik ihlali arasındaki ters orantı sağlanamıyor. Merkezi takip, görselleştirme ve analiz eksikliği mevcut. Zafiyet yönetimi yetkin bir insan kaynağı tarafından yönetilmiyor. Tüm sürecin performans ölçümünde eksiklikler var.

Yetersiz Bulgu Takip Süreci

Doğru kişilere, güvenli yöntemler ile bulgular aktarılamıyor. Bulgu takip performansı ölçülemiyor, bulgular hızlı bir şekilde aktarılamıyor, bu nedenle kapatılamıyor. Otomatik bulgu atamadaki yetersizlikler var.

Önceliklendirme Yapılmaması

Görselleştirme zayıf. Tehdit-varlık, zafiyet-alarm ve zafiyetler arası ilişkilerin kurulmasında zorluklar mevcut. Risk puanlaması gerçekçi olamıyor.

ÇÖZÜM

Biznet Bilişim, kurulduğundan beri tek faaliyet alanı olan bilgi güvenliğindeki geniş güvenlik denetimi ve sızma testi uzmanlığı ile yazılım geliştirme kabiliyetini birleştirerek, risk ve zafiyet yönetimini mümkün kılan  BIZZY ürününü geliştirdi. BIZZY ile tehdit istihbarat bilgisi göz önünde bulundurularak birleştirilmiş, önceliklendirilmiş ve kurumunuzun risk durumunu ortaya koyan yeni nesil risk ve zafiyet yönetimi platformuna sahip olacaksınız.

BizZY Bileşenleri

Sunduğu Özellikler