BiznetBiznet

By İsmail Mert Ay Ak

FuzzyModbus EKS Güvenlik Tarama Aracı

FuzzyModbus, Modbus protokolü için geliştirilmiş bir “Fuzzing” aracıdır. Aynı zamanda Modbus protokolüne yönelik DoS kabiliyetleri de eklenmiştir.
FuzzyModbus aracının v0.1 sürümünün kabiliyetleri, Modbus/TCP protokolü üzerinden 3(Read Holding Registers), 6(Write Single Registers) ve 10(Write Multiple Registers) fonksiyon kodları ile Registerlar üzerinden tekil/çoklu veri okuma/yazma işlemleri olarak belirtilebilir.

Kurulum ve Kullanımı:
———————

$> git clone https://github.com/imertayak/FuzzyModbus.git && cd FuzzyModbus
$> pip install -r requirements.txt
$> chmod +x FuzzyModbus.py
$> ./FuzzyModbus.py [OPTIONS]

Komut Satırı Parametreleri:
—————————

-h or –help Help Menu
-f or –func-code <Code> Modbus Function Code (3=ReadHoldingRegisters,6=WriteSingleRegister,10=WriteMultipleRegisters)
-F or –flood OPTIONAL Modbus Flood/DoS Attack
-t or –target <IP_Addr> Target Modbus Server IP Address
-p or –port <Port> DEFAULT=502 Target Modbus Server Port
-u or –uid <UID> DEFAULT=1 Unit ID
-a or –address <Reg_Addr> DEFAULT=0 First Register Address
-c or –count <Count> DEFAULT=1 Count of Registers to read/write

Detaylar ve aracı indirmek için;

https://github.com/BiznetLab/FuzzyModbus

By Yavuz Atlas

Vulmap Windows: Lokal Zafiyet Tarama Aracı

Vulmap Windows, lokal bir zafiyet tarama aracıdır. Powershell ile geliştirilen araç, Windows makinelerdeki güncel olmayan yazılımların yayınlanmış zafiyetlerini bulup, bu zafiyetlerle ilgili CVE ID, CVSSV2 risk skoru, zafiyet detay linki ve varsa exploit bilgisini verir. Ayrıca zafiyet taramasının yanında bulunan tüm zafiyetlerin veya istenen belli bir zafiyetin araç üzerinden indirilmesi mümkündür.

Vulmap Windows, hem kişisel bilgisayarlardaki zafiyet durumunun değerlendirilmesi için hem de sızma testleri sırasında lokal hak yükseltme exploitlerini bulmak amacıyla kullanılabilir.

Araç, çalıştırıldığı bilgisayarda öncelikle yüklenmiş yazılımları bulur. Yazılım listesi elde edildikten sonra bu listedeki her yazılım vulmon.com APIsiyle sorgulanarak hangi yazılımın zafiyet ve exploiti olduğu bilgisi bulunur ve elde edilen bilgi tablo olarak kullanıcıya verilir.

Kullanımı: 

  • Varsayılan mod:

PS> Invoke-Vulmap

  • Zafiyet taraması yapar ve ekrana sadece exploiti olan zafiyetlerin bilgisini basar:

PS> Invoke-Vulmap -OnlyExploitableVulns

  • EDB9386 IDli exploiti indirir:

PS> Invoke-Vulmap -DownloadExploit EDB9386

  • Zafiyet taraması yapar ve tespit edilen bütün zafiyetlerin bütün exploitlerini indirir:

PS> Invoke-Vulmap -DownloadAllExploits

Uygulamaya ilişkin bilgilere aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

https://github.com/BiznetLab/Vulmap-Windows

 

By Can Demirel

Burp Extension: BurpValueEncoder

BurpSuite, web uygulama kontrollerinde gerekli pek çok kontrolün oldukça rahat bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyan yardımcı bir araçtır. Test edilen uygulamanın teknolojisinden bağımsız olarak istekleri işlemeye ve oluşan çıktıları çeşitli şekillerde incelemeye izin vermesi ek olarak ihtiyaca özel uygulamalar yazmasına olanak tanıması en önemli avantajları arasındadır.

Güncel web uygulamalarında bazı verilerin kullanıcı tarafında encode edilerek sunucuya gönderildiği, sunucu tarafında ise gelen verinin öncelikle decode edilip, sonrasında işleme alındığı görülmektedir. Özellikle dosya yükleme uygulamalarında böyle durumlar ile oldukça sık bir şekilde karşılaşılmakta olup bu tip uygulamalarda otomatik tarama gerçekleştirirken, gönderilen her payload için encoding işlemi de yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde gönderilen değer işleme alınmadan önce sunucu üzerinde decoding aşamasından geçeceği için Sizin gönderdiğiniz değer sunucuda işleme alındığında değiştirilmiş olacaktır.

Web uygulamalarında yüklenilen dosyalar sonrasında işleme alınıyor ise her kolondaki veri Sizin için ayrı bir parametre alanı olarak düşünülmelidir. Fakat bu parametre alanlarını test etmek her zaman kolay olmayabiliyor. Kullanıcı tarafında encode edilen dosyanın testi için, her parametre denemenizde tekrar excel dosyasına müdahale etmeniz gerekecek ve normal bir taramaya oranla daha az payload deneme şansınız olacaktır. Bu sorunun önüne geçmek ve daha yüksek kaliteli testler ortaya çıkarmak için geliştirdiğimiz burpsuite extenssion ile bu tip uygulamaları da artık kolaylıkla tarama şansı elde edebilirsiniz.

“Value Encoder” isimli extension ile burpsuite üzerindeki bütün isteklerinizde encoding işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Encode etmek istenilen parametrenin başına ve sonuna aşağıdaki gibi encoding değerlerini ekleyerek, girilen değerleri karşı tarafa encode edilmiş halde iletebilirsiniz.

Kullanılabilir encoding değerleri aşağıdaki gibidir.

  • _base64’Payload’_base64
  • _url’Payload’_url
  • _asciiHex’Payload’_asciiHex

“Value Encoder” aktif durumdayken, taramak istediğiniz parametreyi yukarıdaki değerler ile düzenleyerek,  burpsuite üzerinde aktif tarama da gerçekleştirebilirsiniz. Buna dair örnek bir kullanım şekli aşağıda görseller ile anlatılmaktadır.

Örnek olarak yüklenilecek extension.csv dosyası aşağıdaki gibidir.

Buradaki her virgül arası ayrı bir değer olmakta olup, hepsini ayrı ayrı burpsuite ile aktif taramadan geçirebiliriz.

Normalde dosya yüklenmek istenildiğinde oluşan örnek request ise aşağıdaki gibidir.

Yukarıdaki istekte işaretli alanda da görülebileceği gibi, dosya içeriği base64 ile kullanıcı tarafında encode edilmiş ve sonrasında sunucuya gönderilmiştir. İşaretli kısmı base64 decode ettiğimizde aşağıdaki gibi dosya içeriği görülmektedir.

 

Şimdi ilgili isteği Intruder’a göndererek aşağıdaki gibi düzenliyoruz. Intruder’da öncelikle encode edilmiş, “Value Encoder” için aşağıdaki gibi düzenliyoruz.

Sonrasındaki işlemler ise normal kullanımdaki gibi ilerlemektedir. Öncelikle taramak istediğimiz bölümü seçiyoruz, sonrasında ise aktif taramayı başlatıyoruz. Örnek olarak ‘biznet’ yazılı olan kısım aktif taramaya verilecektir.

Tarama başlatıldığında giden istekler incelendiği zaman, hepsinin encode edilerek gönderildiği görülmektedir.

Yukarıdaki ekran alıntısında verilen değer decode edildiğinde, taramak istediğimiz alanı hem burpsuite üzerinden aktif tarama ile hemde encode edilmiş şekilde payload göndererek tarama yapabildiğimiz görülmektedir.

Detaylara aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

https://github.com/BiznetLab/BurpValueEncoder

By Faruk Ünal

BurpSuite Redirector Extension

BurpSuite, web uygulama kontrollerinde gerekli pek çok kontrolü oldukça rahat bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyan yardımcı bir araçtır. Test edilen uygulamanın teknolojisinden bağımsız olarak istekleri işlemeye ve oluşan çıktıları çeşitli şekillerde incelemeye izin vermesi ek olarak ihtiyaca özel uygulamalar yazmasına olanak tanıması en önemli avantajları arasındadır.

Web uygulama zafiyet tarama araçlarının uygulamaları keşfetmek ve istekleri üretmek için kullandıkları crawler mekanizmaları her zaman yeterli olmayabilmektedir. Özellikle isteklerin scriptler ile üretildiği bazı uygulama framework’leri ve teknolojilerinde scanner araçları scriptleri yorumlamada eksik kalabilmekte ve denetim yapılması gereken tüm istekleri üretemeyebilmektedirler. Bunun dışında bazı alanlara özel veri girilmesi gerektiği durumlarda otomatik form doldurma fonksiyonlarında yetersiz kalabilmektedir. Tüm bunlar uygulamaların tam anlamı ile kontrol edilmesini engellemektedir. Bu eksiklikleri gidermek için genelde manual scan adı verilen özellikler ile uygulamaların ziyaret edilmesini sağlayan ara birimler sağlamaktadırlar.

Ancak bazı durumlarda bu arabirimler üzerinden otomatik tespit edilemeyen veya yollanamayan bu istekleri üretmek de mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda BurpSuite üzerinden kayıt altına alınan isteklerin, farklı zafiyet araçlarına yönlendirilmesi oldukça faydalı sonuçlar verebilmektedir.

Bunun dışında istenilen uygulamaları hızlı bir şekilde birden fazla araç ile kontrol etmek, login gerektiren veya http isteklerine özel başlıklar eklenmesi gereken durumlarda BurpSuite tarafında bulunan bir isteğin hızlıca farklı tarama yazılımlarına yönlendirilmesi, tarama kalitesini arttırmakta ve aynı anda daha fazla araçla hızlı bir şekilde kontrol imkanı tanımaktadır.

Testlerde bu işlemi hızlıca gerçekleştirmek, istenilen isteği farklı bir tarama aracına yönlendirmek için aşağıdaki linki verilen basit BurpSuite extension’ini hazırladık. Bu extension ile bir yandan BurpSuite üzerinden active scan modülü ile tarama yaparken, istenilen isteği farklı bir zafiyet tarama yazılımına yönlendirmek, dolayısı ile aynı anda farklı iki tarama motorunu kullanarak denetim gerçekleştirmek mümkün olmaktadır.

https://github.com/BiznetLab/BurpRedirector

 

By Behruz Cebiyev

Ağ İzleme Aracı: Baykus

Karmaşık ve sürekli değişim gösteren bir ağ üzerinde IP tabanlı varlıkların takibi, kontrolü ve denetimi, sistem yöneticilerinin ve güvenlik denetçilerinin en sık karşılaştıkları sorunlar arasındadır. Özellikle zafiyet yönetiminin eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılabilmesi için kapsamın doğruluğu önem arz etmektedir. Uzun soluklu güvenlik projelerinde değişen ağ altyapısından haberdar olmak, eklenen, çıkarılan varlıkları belirleyerek analizler yapmak oldukça önemlidir. Bizde bu ihtiyacı karşılamak üzere yazdığımız ve Baykuş adını verdiğimiz basit bir aracı paylaşmaya karar verdik.Baykuş, belirlediğiniz ağlar üzerinde tanımladığınız zaman aralıklarında taramalar gerçekleştirip tespit ettiği varlıklara ilişkin bir veritabanı oluşturur. Farklı zamanlarda farklı tarama sonuçları ile ağınız üzerinde yeni bir varlık olup olmadığı, bir varlığın offline/online duruma geçip geçmediği hakkında bilgileri tutar. Belirli bir varlık için gerye dönük arama ve raporlama yapılmasına olanak tanır. Tespit ettiği değişiklikleri sizin tanımladığınız e-posta aracılığı ile anlık olarak bildirir.

Aşağıdaki linkten bu araca ulaşabilirsiniz.
https://github.com/BiznetLab/Baykus

 

1 2