BiznetBiznet

Cisco Small Business 300 Series Managed Switches Cross-Site Scripting Güvenlik Problemi

Yazar: Okan Coşkun

Yazar: Okan Coşkun

CVE: CVE-2018-0465

CVSS: 6.1 CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N/E:X/RL:X/RC:X

Risk Seviyesi: Yüksek

Ürün: Cisco Small Business Managed Switches

Etkilenen Sürümler: 300 Series

Yama Tarihi: 03 Ekim 2018

Raporlayan: Okan Coşkun

Problem Detayları: Cisco Small Business 300 Series Managed Switches Cross-Site Scripting güvenlik probleminden etkilenmektedir. Saldırgan bu zafiyeti kullanarak yetkili kullanıcıların oturum bilgilerini manipüle edebilir veya çalabilir.

Çözüm/Öneri: İlgili sorun için üretici tarafından yayınlanan yamalar kullanılabilir.

Referanslar:

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181003-300-switch-xss

okan.coskun
Yazar: okan.coskun