ÇÖZÜMLER

Siber Güvenlik Hizmetleri

Günümüzde bilişim sistemlerine yönelik en önemli tehdit olarak tanımlanan siber saldırılar, ancak kapsamlı önlemlerin alınması, gerekli prosedürlerin geliştirilmesi, güvenlik altyapısının uygun hale getirilmesi ve tüm bu önlemlerin birbiriyle uygun şekilde işletilmesi ile mümkündür. Biznet Bilişim, 15 yıllık tecrübesi ile siber güvenlik alanında hizmetler sağlamaktadır.

Güvenlik Denetimleri ve Sızma Testleri

Kurumların sahip olduğu karmaşık Bilgi Teknolojileri altyapılarının düzenli olarak denetlenmesi ve saldırı simülasyonları ile güncel tehditlere karşı ne kadar hazır olduğunun belirlenmesi oldukça önemlidir. Biznet Bilişim, bu alanda ihtiyaç duyulan hizmetlerin tümünü sağlar.

PCI DSS Uyumluluk Hizmetleri

Danışmanlık hizmeti kapsamında kurumun PCI DSS standardına uyumlu hale gelebilmesi için alması gereken önlemler için aksiyonlar tanımlanır, bu konuda gerekli rehberlik sağlanır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Biznet Bilişim’in sunduğu BGYS Danışmanlığı ISO 27001 standardını dayanak alır ve bu konuda sahip olduğu uzmanlıkla ve kurumla birlikte yürütülen ortak çalışma ile kısa sürede uygun bir BGYS kurulması, bu sistemin doğru şekilde izlenmesi ve iyileştirilmesi için gerekli tüm adımları tanımlar.

Bilgi Güvenliği Farkındalığının Artırılması

Biznet Bilişim’in bilgi güvenliği yönetimi ile ilgili verdiği hizmetler arasında bilgi güvenliği farkındalığı tutundurma programı da bulunmaktadır. Bu program, tüm kurum çalışanlarının katılımının hedeflendiği farkındalık yaratma seminerleri ile uzaktan eğitim, görsel tasarımlar, infografikler, videolar, slogan kullanımı gibi tamamlayıcı diğer aktiviteleri kapsamaktadır.

Kimlik ve Erişim Yönetimi Hizmetleri

Biznet Bilişim, son 10 yıldır Kimlik, Erişim ve Rol Yönetimi konularında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tümünü müşterilerine sağlamaktadır. Biznet Bilişim’de Kimlik Yönetimi 2006 yılından beri ayrı bir iş kolu olarak yer almaktadır ve bu alanda Türkiye’deki en geniş kadroyu bünyesinde barındırmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Hizmetleri

6698 – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Veri güvenliği ile ilgili derin tecrübelere sahip olan Biznet Bilişim, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü danışmanlık hizmetini ve ürünü sağlamaktadır. İşin hukuki boyutunu da göz önünde bulundurarak, teknik önlemlerin en uygun şekilde alınması için uçtan uca çözümler sunmaktadır.

Veri Güvenliği Danışmanlığı

Biznet Bilişim, sağladığı danışmanlık hizmeti ile metodolojinin oluşturulması ve doğru politikaların belirlenmesini için gerekli bilgi birikimini aktararak DLP ve sınıflandırma çözümlerinin etkin kullanılması yönünde önemli bir değer yaratmaktadır.

Güvenli Kod Geliştirme Danışmanlığı

Biznet Bilişim, ”Güvenli Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü”nün oluşturulması için kurumlara danışmanlık hizmeti sağlar. Uygulama yazılmaya başladığı anda güvenlik katmanı oluşturmanın gerekli olduğu bilinciyle, geniş bir yelpazede hizmetler sunar.

Bilgi Güvenliği Hizmet Paketlerimiz

Biznet Bilişim, sağladığı danışmanlık ve denetim hizmetlerini paket olarak sunmakta, kurumların bilgi güvenliği kapsamında eksik kalmaması yönünde önemli bir değer yaratmaktadır.

EKS/SCADA Güvenlik Hizmetleri

Biznet Bilişim siber güvenlik alanındaki tecrübesinden yola çıkarak EKS/SCADA sistemlerinin güvenliğini sağlamak üzere kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Bu sistemler üzerinde yapılacak güvenlik analizleri çok yönlü ve titiz bir çalışmayı gerektirdiğini göz önünde bulunduran tecrübeli ekibimiz, dört ana başlık altında hizmetler sunmaktadır.

SWIFT Customer Security Programme Danışmanlığı

Kuruluşumuzdan beri amacımız en değerli varlık olan bilginin, her türlü tehdide karşı güvenliğinin sağlanması için çözümler üretmek ve bilgi güvenliği büyük resmini oluşturmak. Bugün, ürün ve servislerden oluşan önemli bir portföyümüz bulunmakta ve “Bilgi Güvenliği Büyük Resmi”nin tüm parçalarını kapsamaktadır. Tecrübeli ve alanında yetkin danışman kadrosu ile Biznet Bilişim, CSP farklılık analizi, CSP’ye uyumluluk danışmanlığı ve SWIFT sistemlerine özel sızma testi hizmetlerini sunmaktadır.