cover

Kimlik ve erişim yönetim sistemleri, uygulama güvenliğine yönelik politikaların uygulanmasını sağlayan en önemli araçlardır. Bu çözümler, güvenlik ve uyumluluk dışında operasyonel verimlilik ve üretkenlik açısından da önemli işlevler sağlarlar.

Uygulamalar, kullanıcıların ham veriye yapısal olarak erişmelerini, işlemelerini ve kurumsal süreçleri yürütmelerini sağladıkları için bunlara denetim dışı erişilebilir olması kurumlar açısından güvenlik açığı oluşturmaktadır. Bu nedenle kimin hangi uygulamaya neden, nasıl ve ne zaman erişebileceğinin yönetilebilmesi gerekir. Uygulama erişiminden kaynaklanan güvenlik açıklarını tehdit olarak algılayan kurumlar, buna karşı politikalar oluşturarak politikaları uygulayacak önlemleri devreye sokmak isterler. Kimlik ve erişim yönetimi çözümleri, uygulama güvenliği bağlamında bu noktada devreye girer. Ancak bu çözümlerin konu uzmanları tarafından sağlanacak projelendirme, danışmanlık ve geliştirme hizmetleri olmaksızın verimli bir şekilde kullanılması oldukça zordur. Biznet Bilişim, son 10 yıldır Kimlik, Erişim ve Rol Yönetimi konularında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tümünü müşterilerine sağlamaktadır.

Biznet Bilişim’de Kimlik Yönetimi 2006 yılından beri ayrı bir iş kolu olarak yer almaktadır ve bu alanda Türkiye’deki en geniş kadroyu bünyesinde barındırmaktadır.

security-icon Yüksek proje deneyimi bulunan kıdemli danışman sayısı en fazla firmadır.

security-icon Danışmanlıktan, desteğe kadar toplam çözüm sunar.

security-icon Türkiye’deki en yüksek kimlik sayısına sahip projeler başarı hikayesine dönüşmüştür.

security-icon Türkiye’deki ilk Kimlik Yönetimi Projesinde alt yüklenici olarak yer almıştır.

security-icon Türkiye’deki ilk Rol Yönetimi Projesini gerçekleştirmiştir.

security-icon Kimlik Yönetimi konusunda pek çok farklı teknolojiye hakimdir : IDM, SSO, LDAP, 
Role Management, RBAC, vb.

security-icon 40’ın üzerinde custom connector geliştirmiştir.

security-icon Biznet Bilişim Kimlik Yönetimi Ekibi pek çok büyük projede rol almıştır.

kimlik-ve-eirşim