6698 – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunun amacı kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek olarak adreslendi.

Kapsamına baktığımızda çalışan / müşteri bilgilerini işleyen tüm kurumlar Kanun’u uygulamakla yükümlü tutuluyor. Özellikle bankalar ve büyük ölçekli şirketlerin çok sayıda müşteri ve tedarikçiyle çalıştığını düşündüğümüzde veri güvenliğinin temini çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Veri güvenliği ile ilgili derin tecrübelere sahip olan Biznet Bilişim, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü danışmanlık hizmetini ve ürünü sağlamaktadır. İşin hukuki boyutunu da göz önünde bulundurarak, teknik önlemlerin en uygun şekilde alınması için uçtan uca çözümler sunmaktadır. Müşterilerimizin kanunda öngörülen cezai yaptırımlara uğramadan uyumlu hale gelmesine yardımcı olabilmek temel amacımızdır.