BiznetBiznet

Responsive Filemanager 9.8.1 Reflected Cross Site Scripting (XSS)

Yazar: Yavuz Atlas

CVE: CVE-2018-18062
Risk Seviyesi: ORTA
Ürün: Tecrail Responsive Filemanager
Etkilenen Sürümler: 9.8.1
Raporlayan: Yavuz Atlas

Problem Detayları: Tecrail Responsive Filemanager 9.8.1 sürümü Cross Site Scripting (XSS) zafiyetinden etkilenmektedir. XSS zafiyetleri kullanıcılara ait oturum bilgilerini çalınması amacıyla kullanılabilir.

Çözüm/Öneri: Responsive Filemanager yazılımının son sürümüne güncellenmesi önerilmektedir.

Referanslar:
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-18062

yavuz.atlas
Yazar: yavuz.atlas