ÜRÜNLER

VERİ GÜVENLİĞİ

Veri, bilginin en ham halidir ve dolayısı ile korunması gereken en temel varlıktır. Verinin saklandığı, işlendiği ve iletildiği her ortamda korunması bilgi güvenliğinin temelini oluşturur. Biznet Bilişim’in uçtan uca veri güvenliğini temin etmek için birçok teknoloji ve ürün sunmaktadır.

AĞ GÜVENLİĞİ

Bütüncül bir ağ güvenliği yaklaşımı için koruma, tespit, analiz ve ağ verimliliğini arttırmaya yönelik pek çok başlıkta farklı ve/veya entegre çözümler kullanmak gerekmektedir. Biznet Bilişim, bu ürünlerin projelendirmesini, kurulumunu, yapılandırmasını ve bakım hizmetini uluslararası sertifikalara sahip teknik uzmanlarıyla sağlamaktadır.

MOBİL GÜVENLİK

Cihazların şirket güvenlik politikalarını uygun olarak kullanılabilmesi, kullanıcıların hangi kaynaklara ne şekilde ulaşabileceğinin kontrolü ve mobil dünyada hızla artan tehditlerden korunabilmek için “mobil güvenlik çözümleri”ne ihtiyaç duyulmaktadır. Biznet Bilişim mobil güvenliği sağlamak üzere farklı ürün ve teknolojiler sunmaktadır.

KİMLİK YÖNETİMİ

Kimlik ve erişim yönetim sistemleri, uygulama güvenliğine yönelik politikaların uygulanmasını sağlayan en önemli araçlardır. Bu çözümler, güvenlik ve uyumluluk dışında operasyonel verimlilik ve üretkenlik açısından da önemli işlevler sağlarlar.

ERİŞİM GÜVENLİĞİ

Erişim yönetimi kullanıcıların yetkileri doğrultusunda ve güçlü doğrulama yöntemleri kullanarak kurumsal sistemlere erişmesi, pek çok tehdidi ortadan kaldıracak bir yaklaşımdır. Biznet Bilişim bu alanda ihtiyaç duyulan ürün ve teknolojileri sunmaktadır.

UYGULAMA GÜVENLİĞİ

Biznet Bilişim, oluşturduğu ”Güvenli Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü”nün her aşamasında uygulama güvenliğine yönelik hizmetler ve bunları tamamlayıcı ürünler sunmaktadır.

UYUMLULUK

Kurumsal risk yönetiminin gerçekleştirilmesi, IT yönetişim ve güvenliğinin garanti altına alınması için kurumların uyması gereken bir takım yasal ve iç düzenlemeler bulunmaktadır. Biznet Bilişim söz konusu standartlara uyumluluk için çeşitli hizmetler ve ürünler sağlamaktadır.

ÖZGÜN ÜRÜNLER

Biznet Bilişim’in geliştirdiği ISmart ve SignArt ürünlerini bu sayfa üzerinden inceleyebilirsiniz. Özgün ürünlerimiz ile güvenlik ihtiyaçlarınız ile ilgili çözümlerimizi görüntüleyebilirsiniz.