UYGULAMA GÜVENLİĞİ

Statik Kod Analizi ve Web Uygulama Test Aracı

Güvenli yazılım geliştirme kavramının önemi günümüzde çok iyi anlaşılmış, bu kavram yazılım geliştirme maliyetini, süresini azaltan ve yazılımın kalitesin arttıran bir unsur olarak kabul görmüştür. Ayrıca yazılım kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek pek çok güvenlik olayını da kaynağında engellemenin en etkili yoludur.

Statik kod analizi çözümleri kaynak kodu inceleyerek, güvenlik açıklarını ve bunların nedenlerini ortaya çıkarır, açıkları önceliklendirir ve giderilmesi için izlenmesi gereken yolları belirler. Kod geliştiricilerinin en iyi uygulamalarla ilgili bilgi sahibi olmasını sağlar. Bu imkanları mobil uygulamalar da dahil olmak üzere tüm kodların incelenmesi için kullanmak mümkündür.

 Bu alanda çalıştığımız iş ortaklarımız

Web Uygulama Güvenlik Test Aracı

Web uygulama güvenlik test aracının amacı, uygulama üzerinde güvenlik açıklarını hızlı ve yanılma payı olmadan tespit edebilmektir. Söz konusu çözümün, AJAX ve JavaScript gibi her türlü platformu desteklemesi önemli kriterlerden bir tanesidir.

Bu alanda çalıştığımız iş ortağımız

NetsparkerNetsparker

Uygulama Performans Yönetimi

Buluttaki veya kurumunuzdaki uygulamalar çok dağıtık ve dinamik bir yapıya sahipse, performansı günden güne, hatta saatten saate değişiklik gösterebilir. Bunun nedeni çok farklı yerlerden kaynaklanabilir. Performans kayıpları, kullanıcı kaynaklı olabileceği gibi, uygulamada yavaş çalışan bir fonksiyon, bant genişliğinin başka amaçlarla kullanılıyor olması, uygulama ile veritabanı arasındaki gecikmelerden de kaynaklanabilir. Bu tür kayıpları tespit edebilmenin en güvenilir yolu, her bir işlemi izleyip uçtan uca uygulama hakkında performans metrikleri çıkartmak, analizlerini etkin yapabilmek ve Makine öğrenmesi ile sorunun nereden kaynaklanabileceğini tespit etmektir.

 Bu alanda çalıştığımız iş ortaklarımız