Kritik bilgilerini korumak ve veri sızıntısını önlemek isteyen, aynı zamanda çeşitli standartlara ve yasalara uymak zorunda olan kurumlar için Data Leakage Prevention (DLP) çözümleri, gerekli teknolojik altyapıyı sunmaktadır. Bununla birlikte kurumlarda bulunan veri sınıflandırmasını sağlıklı bir şekilde hayata geçirebilmek için çeşitli çözümler bulunmaktadır. Ancak bu çözümleri kullanan bir çok kurumda, kritik verinin nasıl tespit edileceği, sınıflandırmanın nasıl yapılacağı ve veri güvenliğinin nasıl sağlanabileceği konusu net ve tanımlanmış değildir. Bu durum seçilen çözümlerin etkin bir şekilde kullanılması önünde bir engeldir. Farkında olunması gereken önemli nokta şudur ki, DLP ve sınıflandırma uygulamalarının başarısını belirleyen; seçilen ürünler olduğu kadar, bu ürünlerin kullanılması sırasında izlenen metodoloji ve kullanılan politikalardır.

Biznet Bilişim, sağladığı danışmanlık hizmeti ile bu metodolojinin oluşturulması ve doğru politikaların belirlenmesini için gerekli bilgi birikimini aktararak DLP ve sınıflandırma çözümlerinin etkin kullanılması yönünde önemli bir değer yaratmaktadır. Bu yaklaşımla, veri güvenliğinin bir bütün olarak ele alınması mümkün hale gelmekte, sınıflandırmadan başlamak üzere veri sızıntısı engellemek üzere izlenmesi gereken yol haritası belirlenmektedir.